Plus

Propisi

EIRP (Effective Isotropic Radiated Power) – efektivna izotropno zračena snaga:
Jedinica kojom se mjeri jačina izračenog polja, tipično iz radio antene. U RF sustavima EIRP je vrijednost snage koju bi trebala zračiti izotropna antena (teoretska “perfektna” antena koja jednakomjerno zrači u svim smjerovima) da bi signal na prijemnoj anteni bio iste razine kao i sa antenom koja se koristi. EIRP vrijednost uzima u obzir gubitke u kablovima, konektorima, kao i gain antene. Dobitak se izražava u dBi (decibel prema izotropnoj anteni).

GAIN dobitak antene (“snaga”, “pojačanje”) – sposobnost antene da usmjeri signal:
Gain – dobitak, u slangu snaga ili pojačanje antene je termin koji se upotrebljava za mjerenje povećanja signala (prikazan u decibelima, koji je logaritamska mjera relativne snage). Dobitak je obično izražen u dBi (decibeli prema izotropnoj anteni), a baziran je na decibelima. dBi su dobiveni usporedbom izlaza antene prema teoretskoj izotropnoj anteni sa dBi=0. Što je veći iznos dBi, veća je “snaga” odnosno “pojačanje antene”. Antene su izrađene da usmjere i fokusiraju signal u željenom smjeru, na način da ga potisnu iz neželjenih smjerova. Dakle nije to snaga ni pojačanje već sposobnost da se signal fokusira u određeni snop – pri tome i precizno usmjeri u željenom smjeru. Naravno, snaga signala sa dipol antene koja dolazi uz uređaj neće biti ista snazi signala u snopu od 3 stupnjeva (Hyperlink PG24). Nije to pojačanje, nego sa one rubber antenice signal se širi u svim smjerovima, a ovdje je usmjeren u uski snop sa samo 3 stupnja rasipa.

Izlazna snaga (output, Pout) wireless uređaja
Izlazna snaga uređaja (radija) mjeri se u dBm, a gain antene u dBi.
Da bi pretvorili miliwatt u dBm koristimo sljedeću formulu (0 dBm = snaga disipirana od 1 mV signala u 50W antenski sustav):

dBm = 10 × (log(1000×P))
gdje je
P : SNAGA u watt-ima
1000mW = 1 Watt

Obratno, kod pretvorbe dBm u miliwatt koristimo sljedeću formulu:
P = 0.001 × (10××(dBm/10))
gdje je
P = snaga u watt-ima

Dakle, idemo u praksu. Kupite bežični uređaj (AP) koji ima na sebi tipičnu antenu od 3 dBi. Neka je izlazna snaga uređaja postavljena na Half Quarter (1/4) ili Very Low, ovisno o proizvođaču, tj. 10mW = 0.01W. Sa 3 dBi antenom izračena snaga biti će 20mW. U sljedećem prikazu vidimo kako raste izlazna snaga obzirom na jačinu antene:

5 dBi == 33mW
8 dBi == 66 mW
12 dBi == 160 mW
15 dBi == 320 mW
18 dBi == 640 mW
… itd

Pojednostavljeno, svaka 3dBi pojačavaju izlaznu snagu uređaja za 100%. Dakle imajte na umu ako imate EIRP 100mW na anteni od 9dBi da ćete samo promjenom antene od 9dBi u 12dBi prekršiti zakon, jer zračite sa 200mW!

Okvirni izračun EIRP na vašem sustavu:
Da bi dobili okvirni uvid u vaš EIRP, na vašem antenskom sustavu potrebno je uvrstiti sljedeće parametre u formulu:

P = snaga odašiljača (snaga uređaja u dBm)
Ploss = gubitak na mediju – koaksijalni kabel i konektori (u dB)
G = gain ili dobitak antene (dBi)

EIRP = P – Ploss + G
primjer Canyon WF-511 kartica, 17,3m LMR-400 i 8dBi kantena:
EIRP = +15dBm – 3,8dB + 8dBi = 19,2dBm <> 83,17 mW

Zakonski limit u RH je 100 mW izračene snage na anteni, dakle EIRP. 100 mW iznosi +20dBm. To nam govori da uređaj sam po sebi može kršiti zakon već sa 8 dBi antenicom (bez kablova i pigtailova).

Pitamo se što je u granicama zakona??
Kao u gore navedenom primjeru, konfiguracija klijenta:
OK – Canyon WF-511 + 17,3m’ LMR-400 i 8dBi kantena == 83,17 mW (u zakonskim okvirima)
OK – DWL-900AP+ (Snaga 25% = 13dBm) + LMR 6m’ + 8dBi omni == 92,89 mW (u zakonskim okvirima)
NE – DWL-2100AP (Snaga 100% = 16dBm) + LMR 10m’ + 15dBi omni == 758,57 mW (oooo… nebi ja ovo)

Doduše, nije samo do zakona već i do vaše wireless veze, kao i susjeda do vas. Svako prenabijanje snage i korištenje antena širih snopova (omni, panel, sektor) dovest će do toga da će vaš primopredajnik kupiti više šumova i interferencija, a time će i veza biti slabija.

Preneseno sa NEDWireless

Oglašavanje

468x60 ad code for footer
Log in - BlogNews Theme by Gabfire themes